V souboji s agenturami je důležité nabídnout vašemu potenciálnímu zákazníkovi alespoň jeden pádný důvod, aby najmul právě vás.

Stále ještě existuje mnoho společností, které z různých důvodů neuvažují o výhodách, které s sebou přináší využití služeb freelancera, například k vytváření svých webových stránek (nebo k tisku reklamních materiálů, brožur, apod.), a mají tendenci k tomu najímat si agenturu. Jednoduše proto, že neví o lepší možnosti nebo proto, že se spoléhají na několik prvních výsledků, které jim nabídne internetový vyhledávač.

Pro ty zákazníky, kteří dávají přednost tradičnímu „komfortu“ služeb, který jim poskytne agentura sestávající z mnoha kanceláří a zaměstnanců, je to uspokojivá možnost. Avšak v případě menších společností se vždy nejedná o nejlepší způsob zadání zakázky. Níže je uveden seznam důvodů, které v hlavních bodech popisují výhody rozhodnutí zaměstnat grafika na volné noze (freelancera). Nad některými jste již sami zajisté uvažovali a některé jste již svým perspektivním klientům sdělili, některé však pro vás budou nové.


1. Cena

Začněme s důvodem, který je nejnápadnější, a nad kterým každý jednou musí uvažovat.

Běžný freelancer nemá v porovnání s agenturou téměř žádné režijní náklady, co se týče místa podnikání a zaměstnanců (pokud má freelancer kancelář, je to pravděpodobně malý prostor, kde pracuje sám), což je nezanedbatelná položka, která ušetří náklady klienta.


2. Větší péče

Pokud spolupracujete s agenturou, váš projekt se může jednoduše stát jedním z mnoha.

Mnoho agentur má alespoň jednoho „vlajkového“ klienta, který vyžaduje více času a úsilí než zbytek „menších“ klientů. Za toto své privilegium často platí, takže agentury budou tomuto zákazníkovi věnovat přirozeně více času a o to méně času zbyde na menší zakázky (čím bych nechtěl tvrdit, že nejsou důležité, jen o něco méně). Obecným pravidlem práce s freelancerem je, že mnoho z nich pracuje od jednoho projektu k druhém nebo současně pracuje pouze na velmi malém počtu zakázek, což znamená, že péče věnovaná každé z nich je mnohem větší.


3. Jsme tu neustále

Práce freelancera je tvrdá, pracujeme nespočet hodin, abychom byli schopni konkurovat ostatním. A to často více než náš protějšek – agentura, která pracuje pět dní v týdnu. Proto máte větší šanci posunout svůj projekt dál a v kratším čase prostřednictvím freelancera, který má možnost rozhodnout se pracovat na daném projektu nad rámec běžné pracovní doby s využitím nočních hodin či víkendů.


4. Přímá komunikace

Pokud jste si již někdy najali agenturu, jistě jste zjistili, že jste obvykle den co den nuceni jednat s některým z pracovníků kanceláře, který následně vaše požadavky a změny předá designérovi nebo projektantovi, který je realizuje, a až poté o tom informuje daného pracovníka.

Freelanceři musí být v dnešní době odborníci v mnoha oblastech. Nemá smysl být skvělým designérem, který však neumí komunikovat se svými zákazníky. Freelanceři běžně používají kvalitní postupy práce sestavené tak, aby byli schopni se zároveň věnovat spolupráci a komunikaci s klientem a provedení požadovaných změn a požadavků.

To vše vám dává pocit jistoty, že pokud se snažíte prosadit a uvést v praxi své návrhy, tak se to tak děje přímo prostřednictvím osoby, která je bude vykonávat.


5. Platíte pouze za to, co opravdu potřebujete

Zní to trochu hloupě, když víme, že můžete místo freelancera specializujícího se na webový design najmout agenturu, která se soustředí na to samé, ale mějte na paměti (což se vztahuje k bodu č. 1), že pokud najmete freelacera, platíte pouze za jeho schopnosti.

Pokud najímáte agenturu, jejich ceny budou vytvářeny s ohledem na celkový počet zaměstnanců, kteří pracují na věcech, které se nevztahují k vašemu konkrétnímu projektu.


6. Pro freelancera je váš projekt mnohem důležitější

Toto tvrzení by se mohlo zdát troufalé, ale freelanceři pracují tak, že postupují od jednoho projektu k druhému, takže ten váš bude s největší pravděpodobností tou nejdůležitější věcí, na které pracují.

Agentury pracují s vícero klienty najednou, a proto přiřazují prioritu svým zakázkám odlišným způsobem, často v závislosti na velikosti klienta. Pokud se váš projekt ocitne ve hře proti zakázce za několik milionů, existuje reálné nebezpečí, že se posune dolů v jejich seznamu úkolů, obzvláště pokud na ně například velká společnost tlačí, aby jejich zakázku provedli v co nejkratším čase.


7. Rychlost

Přímé jednání s freelancerem, který na vašem projektu pracuje, často zkracuje čas potřebný k dokončení vašeho projektu.

V případě potřeby implementace vašich nových požadavků a změn ve stávajícím projektu není zapojen řetěz několika lidí, proto je možné tyto změny provést okamžitě. Vaše nové požadavky nejsou řešeny prostřednictvím vzájemné komunikace několika lidí, a proto je možné provést je téměř ihned. Nestane se vám, že se ztratí v příchozí poště designéra, který musí ten den dokončit ještě dalších dvacet projektů.


8. Freelanceři mají také své sítě kontaktů

V tomto bodě můžete být jako klient na půli cesty k rozhodnutí najmout pro váš další projekt freelancera. Možná však zastáváte názor, že pokud si najmete agenturu, nenajímáte si jen někoho, kdo se specializuje čistě na webový design (webdesign), ale je schopný vám nabídnout celkové řešení, které vám dá přístup nejen k webovému grafikovi, ale možná i k vývojáři webových stránek, copywriterovi či někomu, kdo se specializuje SEO.

To je samozřejmě pravda, najmutím agentury získáte dostatek prostředků k dokončení vašeho projektu, což se odrazí na ceně, kterou zaplatíte.

Nemyslete si však, že freelanceři nemají také rozsáhlé sítě kontaktů. Držíme pohromadě a spolupracujeme na projektech tak, abychom vyhověli čistě jen daným požadavkům klienta, než abychom zaměstnávali podobné lidi na plný úvazek i bez toho, že by jejich schopnosti někdy v budoucnu opravdu mohly být využity.


9. Tohle zvládneme také

Pro některé zákazníky může být toto tvrzení překvapující, ale v tomto bodě hovořím skutečně z vlastních zkušeností.

Projekt, který jste zadali agentuře za částku např. 30 000 Kč denně – no, stejně tak jej pro vás udělám já a za mnohem méně peněz.

Agentury často kontaktují talentované osoby (freelancery nebo externí spolupracovníky), aby pro ně pracovali na projektech, které nechtějí odmítnout, ale nemají dostatek vlastních prostředků, aby jej dokončili sami. Jako externista jsem pracoval na mnoha zakázkách v rozličných agenturách, které po skončení projektu efektivně převzali honorář a mně pak vyplatily můj „podíl“. Možná je dobré začít uvažovat nad rozhodnutím se této přemrštěné částky zbavit.


10. Najímáte tu správnou osobu

Jak jsem již zmínil, váš projekt bude mít jistě specifické požadavky. Při hledání toho, kdo jej pro vás zpracuje, možná naleznete agenturu, která se specializuje na to, co potřebujete. Možná jste tak spíše našli někoho, kdo dělá mnoho věcí z toho, co potřebujete a zbytek zajistí jinak (nejčastěji pomocí freelancera!).

Pokud se však rozhodnete pro freelancera, najdete tak někoho s přesným rozsahem a charakterem dovedností, které jsou potřeba k dokončení vašeho projektu v daném čase a v rámci daného rozpočtu.


Na závěr

Mnoho z výhod uvedených v tomto seznamu se vztahuje k cenové rozdílnosti mezi agenturou a freelancerem. Jedním z cílů tohoto textu byla snaha rozptýlit předsudky o freelancerech, kteří pracují sami na sebe a často z domova. Doufám, že některé výše uvedené body vám poskytnou podnět k zamyšlení ve chvíli, kdy budete hledat někoho, kdo bude pracovat na vašem dalším projektu, a že vám také daly možnost poznat některé výhody využití schopností rostoucího počtu freelancerů, kteří odvádí skvělou práci.

Pokud jste freelancer (nebo potencionální zákazník) a máte chuť přidat do tohoto seznamu další položky, můžete tak bez obav učinit v komentáři níže. Vítám veškeré podněty a reakce.