S touto otázkou se každý z nás setkává dnes a denně. Ať už u amatérských fotografů, prodejců nových iPhonů nebo některých světově proslulých vizuálních tvůrců a designerů. Ale kde je tedy pravda? Kdy jakou specifikaci opravdu použít?

Jednoduše řečeno, vždy to závisí na typu vašeho projektu. Pokud víte, jaké vytváříte médium a jak na něm budou použity vámi dodané obrázky, tak máte klíč k jejich správné přípravě - dimenzování a určení správného počtu pixelů nebo DPI. Než se pustíte do dalšího svého projektu, tak se ujistěte, že ovládáte alespoň základní pojmy z terminologie kvality obrázků.

Pixely

Obrazové body nebo-li pixely v oblasti webdesignu odkazují na nejmenší jednotku na mřížce zobrazovaného obrázku. Kvalita obrázku je udávána v pixelech na palec (pixels per inch) proto zkratka PPI. Jak už tato zkratka napovídá, kvalita obrázku je tedy určována počtem pixelů, které jsou zobrazeny na ploše jednoho palce. Čím víc pixelů na palec, tím je daný obrázek kvalitnější a ostřejší.
K pixelizaci (jevu, při kterém se vám obrázek zobrazuje kostičkovaně) dochází, pokud je počet pixelů na palec nízký, což způsobuje viditelnost hran každého pixelu.

Hodnota PPI je důležitá, jelikož je měřítkem kvality obrazu. S použitím nástrojů na úpravu rozměrů
v programech pro úpravu fotografií, můžete převzorkovat vaše obrázky nebo fotografie (změnit počet pixelů v dokumentu) nebo změnit jejich velikost (změnit skutečnou velikost každého pixelu
v dokumentu, ale ne celkový počet pixelů). Například ve Photoshopu, menu "Image Size" umožňuje změnit velikost nebo převzorkování. Dávejte pozor na počet pixelů (v horní části okna) oproti volby "převzorkování obrazu" (v levém dolním rohu).

Na obrazovce a pro web

Webový standard pro obrázky a fotografie je 72 pixelů na palec. Při 72 PPI se obrázky budou zobrazovat tak jak mají (pokud jsou kvalitní) a nikdy se vám nestane, že se zobrazí rozpixelované nebo rozostřené.

Mějte na paměti, že vaše full-size fotografie by měly být dostatečně široké, aby na webu zcela vyplnily pro ně určený prostor. Jinak dojde k automatickému roztažení obrázku a vám pak nepomůže ani sebelépe připravený obrázek od deformace obrázku a jeho špatného zobrazení. (Pokud si nejste rozměry obrázků pro web jístí, připravujte raději obrázky s větší šířkou. Při automatickém zmenšení obrázků k deformaci nedochází.)

Jako příklad si vezměte třeba vaši úvodní fotku na facebooku. Tato fotka má nastavenou šířku 851 pixelů. Na plné vyplnění tohoto prostoru 72 pixelovou fotkou je tedy třeba použít téměř 12 palců širokou fotografii. Pokud bude fotografie na šířku menší, tak opět dojde k pixelizaci a rozmazání této úvodní fotografie.

Stejně tak jako na obrázky má PPI vliv i na ostrost zobrazovaného textu. Větší počet pixelů na palec dokáže způsobit ostřejší zobrazení vašeho obrázku. Zároveň však způsobí, že je text lépe čitelný. Fonty s vyšším PPI jsou čitelnější na menších obrazovkách nebo mobilních zařízeních než fonty s nižší hodotou PPI na obrazovkách a displejích vetších rozměrů. Nezapomeňte, že text se může zobrazit čtverečkovaně úplně stejně jako obrázky.

Pro tisk

I když vám PPI pomůže k určení kvality obrázku, pro tiskové výstupy vám pomůže jen minimálně. Pro specifikaci tisku je daleko více relevantní atribut DPI (dots per inch) tedy počet bodů na jeden palec.

DPI

Samotný termín DPI byl vyvinut jako metoda pro vysvětlování kvality tisku a rozlišení. Vytištěný obrázek je složen ze stovek tisíc malých teček, které jsou navzájem překrývány jednotlivými barvami inkoustu. Mix jednotivých inkoustů v každém tomto bodě vytváří široké spektrum viditelných barev. Číslo DPI tedy udává, kolik je vytištěno takových bodů na ploše jednoho palce. Čím vyšší je hodnota DPI, tím kvalitnější je obrázek v tisku.

Stále častěji však lidé používají označení DPI pro určování kvality všech druhů obrázků a to i na místech, kde by měli pracovat s pixely nebo hodnotou PPI.

Na obrazovce a pro web

Když se díváte na obrázky na vašem monitoru nebo mobilním zařízení, je vysoce nepravděpodobné, že dokážete poznat rozdíl mezi obrázkem, který má 100 DPI a obrázkem, který má 300 DPI. Monitory prostě nejsou stavěné tak, aby uměly vykreslit obrázek v bodech. Obrázek na těchto zařízeních tak bude vždy zobrazen v pixelech.

Hodnota DPI je zkrátka zcela irelevantní při práci na webových projektech. Kromě tiskových výstupů můžete s obrázky pracovat v rámci DPI pouze v tom případě, když máte obrázek, o kterém víte, že bude použit jak v tisku tak i na webu. Typickým příkladem může být firemní logo. Pokud např. pro tisk vizitek logotyp vyloženě nepotřebujete v křivkách, připravíte ho jednoduše do 300 DPI a tento obrázek pak použijete i na webu a ušetříte si tím čas nutný k přeuložení loga do PPI.

Pro tisk

Zde je to jediné správné místo pro použití DPI. Kdykoliv budete posílat tisková data do tiskárny, tak se setkáte s tím, že po vás bude vyžadováno, aby v podkladech měly všechny obrázky a fotografie rozlišení alespoň 300 DPI. Jakmile bude váš projekt splňovat tuto DPI specifikaci, tak se vám nikdy nestane, že byste u vašich obrázků byli nespokojeni s výslednou kvalitou tisku. Při dodržení této specifikace zároveň nebudete tiskárnu nutit, aby zvětšovala nebo zmenšovala vaše tisková data a tím pádem ohrozila výsledný vzhled vašeho produktu.

Jediné další správné používání specifikace DPI přichází do hry, při konvertování tištěného podkladu do digitálního formátu. Čím je při skenování hodnota DPI vyšší, tím vyšší bude kvalita obrázku na obrazovce. Obecně platí, že nejvíce se přiblížíte skutečné velikosti obrázku při skenování do 200 DPI. Pokud máte v plánu skenovaný obrázek zvětšovat nebo znovu tisknout je lepší skenování při vyšším DPI.

Závěr

Používání správné PPI nebo DPI specifikace může zcela zásadně ovlivnit celkovou kvalitu vašich projektů. Proto je při přípravě obrazových podkladů pro vaše projekty velice důležité včas si uvědomit, jak a kde budou vaše obrázky použity.