V posledních letech nabývá infografika stále většího významu, jež je podnícen jak rostoucí dosažitelností dat, tak i hladem sociálních sítí po působivých obrázcích. Není tedy divu, že čím dál více pracovníků v marketingu využívá v kampaních tohoto nástroje, protože infografiky jsou schopné podávat informace zároveň výstižně a atraktivně a umožňují snadné sdílení.

K dobré infografice je však zapotřebí víc než jen hezké barvy a originální vzhled. Marketingoví vedoucí a jejich týmy chtějí, aby jejich infografiky vynikaly nad ostatními, a proto se snaží vypracovávat pečlivé postupy, jak je rozvíjet a používat.

Pokud jste již někdy uvažovali nad tím, že vytvoříte infografiku, nebo pokud je již ve svých reklamních kampaních používáte, ale chcete je používat efektivněji, měli byste se zaměřit na níže uvedený seznam:

 • Jaký druh infografiky bychom měli použít?
 • Jaké jsou výhody vytváření infografiky?
 • Co činí infografiku úspěšnou?
 • Jak vytvořit dobré infografiky?
 • Jak učinit infografiku zajímavou pro globální publikum?
 • Jak bychom měli propagovat náš infografiku?
 • Jaké jsou nejčastější chyby při vytváření infografiky
 • Jaká je budoucnost infografiky?

 

Jaký typ infografiky bychom měli použít?

Pokud chcete, aby byla vaše infografika efektivní a zároveň se rozšířila mezi širokou veřejnost, potřebujete vytvořit ten správný typ infografiky odpovídající danému účelu. Hlavní typy jsou:

1. Vizualizace dat či datové vizualizace

Je vizuální znázornění informací nebo zavedený způsob vizualizace dat. Vizualizace dat umožňuje lidem odhalit tendence, vzory a odchylky a mohou obsahovat slovní bubliny, mapy a sloupcové diagramy. (všimněte si, že někteří lidé chápou datové vizualizace jako druh infografiky, zatímco někteří chápou infografiku jako druh datové vizualizace – nicméně pokud neprezentujete svůj projekt na konferenci profesionálních grafiků, nemusíte se podobné diskuze obávat).

2. Narativní (příběhové) infografiky

Vedou diváka skrze série informací – často v chronologickém pořadí – které vypráví příběh. Běžným příkladem jsou infografiky, které zkoumají historii nějakého oboru.

3. Informační grafika (design)

Je typ infografiky, která se zaměřuje na znázornění informací účinně a efektivně tím, že předkládá informace jasně a všeobecně. Sem patří například flowchart (vývojový diagram), organizační diagramy a anatomické ilustrace.

 

Jaké jsou výhody vytváření infografiky?

Jako jakýkoli jiný marketingový nástroj, i infografika má své místo a čas. Dobře funguje v následujících případech:

 • Řízení návštěvnosti. Infografika může zvýšit SEO (míru vyhledatelnosti vašich webových stránek) a pomáhá ovlivňovat způsob přístupu návštěv vašeho webu
   
 • Zvýšení povědomí o vaší značce. Infografiky mají schopnost stát se tzv. virálem a tak se na poli sociálních sítí šířit geometrickou řadou, čímž mohou rozšířit povědomí o vaší značce. Pokud jsou vytvořeny správně, mohou přilákat pozornost potenciálních zákazníků. Protože nejsou primárně obchodními nástroji, hodí se spíše ke kampaním, které tvoří poslední příčku marketingové pyramidy
   
 • Sdílení výsledků vaší práce před veřejností. Infografiky mohou být skvělou alternativou ke klasickým Power Pointovým prezentacím. Pracujeme s mnoha klienty, kteří používají infografiku k prezentaci stručného přehledu výsledků studií.
   
 • Sdílení výsledků uvnitř společnost. Uvnitř vaší firmy mohou infografiky sloužit ke shrnutí dosažených výsledků týmů na konci každého čtvrtletí či po skončení kampaně. Vnitřní skupiny zaměstnanců často používají infografiku k prezentaci dosažených úspěchů a zvyšují jejich hodnotu v očích firemního vedení.

 

Co činí infografiku úspěšnou?

Klíčem k tomu, abychom byli schopni vyčnívat v přeplněném trhu na poli infografiky, je správné plánování a promyšlený design. Zde jsou uvedeny klíčové body, jak to udělat:

Pamatujte na specifické uživatele.

Infografika musí být vhodná i pro specifického diváka. Fotografie a obrázky působí všeobecně, ale někteří diváci jsou vnímavější než ostatní. Pokud máte k dispozici reprezentativní skupinu konzumentů, zeptejte se jich na jejich zvyky ve vztahu k médiím. To vám dá představu o tom, jak moc budou vnímavý k vizuálnímu obsahu vaší infografiky.

Začněte s fakty, čímž vytvoříte cenné a zajímavé informace

Přestože infografika může být sexy, stačí její vytvoření k tomu, aby to zvýšilo hodnotu vašeho příběhu nebo sdělení? Infografiky mohou být efektivní, pouze pokud jsou zároveň i originální. Fakta jsou základem mnoha z nejzajímavějších infografik. Pracujte tedy s vaším průzkumným týmem na studiu vašich dostupných dat a zjistěte si, jaké jsou jejich zdroje, jak byla vytvořena a co je činí jedinečnými.

Buďte realističtí ohledně vašich možností

Infografiky se nestávají virálem náhodou. Ve skutečnosti je k vytvoření dobré infografiky potřeba kvalitního průzkumu a nápaditosti v oblasti designu. Buďte připraveni na to, že do vytvoření nadprůměrné infografiky je nutné vložit hodně úsilí.

Maximalizujte využití externích zdrojů

Ujistěte se, že zdroje vašich informací vyprávějí příběh – že kombinace všech informací tvoří poutavé vyprávění. Aby byl tento příběh soudržný, použijte omezený počet zdrojů. Buďte vybíraví: použijte pouze důležité a důvěryhodné zdroje.

 

Jak vytvořit skvělé infografiky?

Úžasný design je vždy plus, v případě infografik je důležitý mnohem více. Při jejich vytváření si vzpomeňte na tyto tipy:

Ukazuj, neříkej. Nechcete, aby vaše infografika působila jako román; Vždyť infografika je o prezentování informací vizuálně. Text používejte minimálně, naopak obrázky a fotografie se snažte používat co nejvíce. Když například prezentujete statistické údaje, používejte místo suchých číslic vizualizace.

Zaměřte se na příběh. Příběhy mají obvykle hlavní postavu, stejně jako mají začátek, prostředek a konec. Přestože je infografika odlišným sdělovacím prostředkem, tyto části potřebuje také. Dejte své infografice pevný rámec, takže bude jasné, jaký problém či úkol řeší a co musí divák po jejím shlédnutí udělat.

Myslete netradičně. Sloupcové a koláčové grafy mají vždy své využití, ale nejúspěšnější infografiky pracují odlišně. Minimalizují použití tradičních grafů a soustředí se na využití fotografií, ilustrací a dalších vizuálně zajímavých prvků.

Používejte takové barvy, které se doplňují. To poslední, co chcete, je infografika působící tak křiklavě, že si po jejím zhlédnutí lidé musí promnout oči. Zkuste se zaměřit na použití škály maximálně o třech barvách a používejte takové, které spolu ladí.

Nepoužívejte bílé pozadí. Většina webových stránek má bílé pozadí, takže tím, že použijete tu samou barvu na pozadí vaší infografiky, ztížíte divákovi schopnost rozeznat, kde začíná a kde končí.

Čistota a jednoduchost. Lidé vše mnohem snáze pochopí a zapamatují, pokud je v jedné infografice nezahltíte příliš velkým množstvím informací a grafickými detaily. Raději vytvořte více infografik, zjednodušte si práci tím, že použijete kopie pouze s minimálními úpravami.

 

Jak udělat naši infografiku přístupnou i pro globální publikum?

Pokud vaše cílové publikum zahrnuje několik mezinárodních trhů, je třeba brát ohled na tato kritéria:

 • Pravopis. V angličtině platí, že některá slova se píšou jinak, v závislosti na regionu. Pokud si máte zvolit způsob psaní daného slova, dejte přednost způsobům vašeho nejdůležitějšího publika nebo použijte pravopis, který se standardně využívá na vašem domácím trhu.
 • Kultura. Mnoho z věcí, které považujeme za normální, mohou být cizí kulturou chápány jako podivné. Je dobré porozumět kulturám zemí, na které se primárně zaměřujete. Projděte si cestovatelské internetové stránky, abyste získali dobré povědomí o kultuře dané země nebo si promluvte s někým, kdo v této zemi žil nebo jí minimálně navštívil. Něco tak jednoduchého jako je barva může mít v různých zemích různé významy.
 • Jazyk. Pokud se na trhu, který je vaším cílem, mluví cizím jazykem, zvažte přeložení vaší infografiky do tohoto jazyka. Tím, že se budete snažit minimalizovat množství textu (jak bylo řečeno výše), snížíte existenci jazykové bariéry.
 • Podpora sociálních sítí. Některé webové stránky jsou v určitých zemích populárnější než ostatní. Použití Twitteru má význam na trhu v Severní Americe, ale pro České prostředí se spíše hodí využití Facebooku.

 

Jak bychom měli propagovat naší infografiku?

Ať už je její obsah jakýkoli, je třeba vaši infografiku intenzivně propagovat, abyste získali pozornost diváka. Pokud se tak rozhodnete, řiďte se následujícím:

Udržujte stálou přítomnost na sociálních sítích

Pokud chcete využít vlastní přítomnosti na sociálních sítích, abyste podpořili lidi v tom, aby sdíleli vaši infografiku, musíte zapracovat na vašem jméně. Vytvoření komunity diváků na sociálních sítí vyžaduje čas a důslednost. Obnovujte svůj profil pravidelně a sdílejte obsah, který budou vaši cíloví diváci považovat za zajímavý a přínosný.

Vytvořte sdílení vaší infografiky co nejjednodušší

Vaše infografika se nestane virálem, pokud neumožníte lidem, aby jí mohli sdílet. Tím, že jí dáte na servery typu Slideshare nebo Visually umožníte blogerům a novinářům vložit jí na své stránky s odkazem na původní zdroj. Také se ujistěte, že ji lidé budou moci jednoduše sdílet prostřednictvím těch nejpopulárnější sítí. Pokud jí dáváte na svůj blog či webovou stránku, umístěte zde tlačítka umožňující jejich sdílení skrze sociální sítě (Facebook, Twitter, apod.).

Zapojte vlivné osoby

Vaše infografiky budou mít větší šanci stát se virálem, pokud zapojíte lidi, kteří mají velký vliv v sociálních médiích a ve světě blogerů. Sestavte si seznam vlivných lidí – „seznam přání“ těch lidí, které si opravdu přejete angažovat – a vytvořte si plán jak to udělat, aby sdíleli a psali o vaší infografice. Zamyslete se nad tím, co by pro ně mohlo být ve vaší infografice lákadlem – proč by se měli oni (nebo jejich čtenáři) o ní zajímat? Pokud i jen jeden klíčový člověk má potenciál k tomu způsobit okolo vaší infografiky velký poprask, zvažte možnost nabídnout mu jí přednostně.

Využijte i jiných zdrojů

Zapojte i jiné části vašeho podnikání, abyste zvýšili povědomí o vaší infografice. Poraďte se se svým PR oddělením ohledně jejího mediálního potenciálu. A seznamte s ní i vaše zaměstnance, aby vám pomohli s jejím šířením.

Poděkujte lidem

Nezapomeňte poděkovat všem, kdo sdíleli (na všech možných druzích sociálních sítí jako je Twitter, Facebook, atd.) vaši infografiku. Pokud je vaše infografika uložena na nějakém blogu nebo webové stránce, pomocí aplikace Topsy je možné vyhledat, kdo ji sdílel. Stejně tak je možné i vyhledat, kdo umístil vaše dílo mezi své oblíbené na stránce Pinterest.

 

Jaké jsou nejčastější chyby při vytváření infografiky

Infografiky, které nefungují, se potýkají s jedním či více z níže uvedených problémů:

1. Matoucí podoba: Některé infografiky prezentují fakta nepřesně, což může vést k nesprávnému pochopení prezentovaných výsledků a událostí.

2. Prezentace údajů: Infografiky mohou působit kreativně a napínavě, ale ne vždy se může jednat o správný způsob prezentace daných informací. V závislosti na povaze projektu je nutné zvážit použití detailní výzkumné studie nebo dokonce PowerPointové prezentace.

3. Obchod-ní informace: Na sociálních stránkách lidé rádi sdílejí užitečné či zajímavé informace. To je důvod, proč infografiky fungují lépe, pokud obsahují nové a cenné informace. Marketingové týmy by neměly využívat infografiku, pokud je jejich hlavním cílem obeznámit veřejnost se slevovými akcemi a vlastnostmi výrobků. Omezte zmínky o vaší vlastní značce: pokud už musíte použít vaše logo, umístěte jej ve spodní části.

4. Neatraktivní design. Možná že máte zajímavé informace, ale pokud je neprezentujete líbivě, nikoho to nebude zajímat. Bez okouzlující grafiky vaše infografika neobstojí. Ty nejefektivnější z nich ukazují komplexní informace – často z různých zdrojů – výstižným, atraktivním a poutavým způsobem.

5. Zbytečný. Infografiky fungují nejlépe, pokud mohou poukázat na nové informace nebo nové názory, které jsou snadno vizuálně prezentovatelné. Pokud zjistíte, že do infografiky vkládáte příliš velké množství textu, zamyslete se nad možností vytvořit spíše zprávu nebo příspěvek na blogu. Co se týče interních zpráv, občas je nejlepší použít PowerPointovou prezentaci.

Jaká je budoucnost infografiky?

Aby se neztratil její význam, musí se infografika neustále vyvíjet. Mnoho společností si pohrává s vývojem interaktivní infografiky – datových vizualizací v HTML5, které jsou schopny ukazovat data na základě chování diváka. Někteří si dokonce pohrávají s myšlenkou prezentování informací prostřednictvím pohyblivých GIFů, které by mohly dobře fungovat na poli novějších sociálních sítí stejně jako Tumblr. Některé posunují hranice ještě dál a experimentují s videem, kvízy a dalšími interaktivními formáty.

Mnoho odborníků se shoduje v tom, že infografika bude i nadále součástí světa marketingu. Bez ohledu na změny v technologii nových formátů, skrze něž jsou prezentovány, jedna věc se nemění: infografika musí odpovídat na požadavky cílového konzumenta a musí zajišťovat důležité, bezchybné, aktuální a zajímavé informace.

Pokud je vytvořena správě, infografika může pomoci lidem zapamatovat si nebo porozumět příběhu, který se jim snažíte sdělit. Mohou být efektivním nástrojem sdílení vašich výsledků s rozmanitými lidmi, zahrnujícími lidi z vaší společnosti, média, konzumenty nebo lidi z vašeho okolí. Zapamatujte si pouze, že infografika je pouze jedním z nástrojů, které máte volně k dispozici: aby si uchovala svou hodnotu, měla by být vytvářena s pozorným přihlédnutím k tomu, co váš divák požaduje a k tomu, čeho chcete dosáhnout.