V rámci výstavy bude udělena již 22. Cena Vladimíra Boudníka, určena českému žijícímu autorovi za významný umělecký přínos v oblasti volné grafické tvorby.

Výstava se uskuteční tradičně v Clam-Gallasově paláci ve dnech 15. února až 26. března 2017.

Přihlášky do soutěže a termín odevzdávání prací je stanoven od 8. listopadu 2016 do 5. ledna 2017.

Místo odevzdání přihlášek a grafických listů je v kanceláři Nadace Hollar, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1.

 

Soutěžní kategorie:

 • A – Grafické listy všech grafických technik a formátů větších než A4
   
 • B – Malá grafika – grafické listy všech grafických technik do formátu papíru A4 (297 x 210 mm)
   
 • C – Studentská tvorba (podkategorie C/A, C/B)- práce studentů středních a vysokých škol. Nově se do této kategorie mohou hlásit také studenti neuměleckých oborů. Studenti se hlásí do kategorie C/A a C/B podle velikosti grafického listu, přičemž mohou dodat do obou těchto kategorií po jedné práci (tedy jednu drobnou a jednu velkou grafiku). Cena v kategorii C se uděluje pouze jedna bez ohledu na rozměr grafického listu. Cena v této kategorii se nově bude nazývat Cena Simeony Hoškové, jako vyjádření úcty k zakladatelce soutěže Grafika roku.
   

Přehled udělovaných ocenění:

 •    Cena Vladimíra Boudníka
   
 •    Hlavní cena v kategorii A
   
 •    Hlavní cena v kategorii B
   
 •    Hlavní cena v kategorii C – Cena Simeony Hoškové
   
 •    Cena Kritiky
   
 •    Cena za hlubotisk
   
 •    Cena za tisk z výšky
   
 •    Cena za litografii
   
 •    Cena za serigrafii
   
 •    Cena za digitální tisk

Udělené ceny jsou tradičně spojeny s finančním ohodnocením.

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE (PROSÍM, VĚNUJTE NÁSLEDUJÍCÍM POKYNŮM ZVÝŠENOU POZORNOST):

1. Autor se může přihlásit pouze do dvou kategorií a do každé zaslat pouze jednu práci. V případě nedostatku místa bude vystavena pouze jedna práce a bude přihlédnuto k doporučení poroty. Pořadatel za rozhodnutí poroty nenese zodpovědnost, není rovněž povinen sdělovat výsledky jurování ani důvody, proč nebyla grafika zařazena.

2. Nejsou akceptovány autorské tisky (A.T.,E.A.), monotypy, plakáty, fotografie ani koláže, pokud neobsahují prvky grafických technik.

3. Díla musí být zřetelně signována tužkou a datována rokem 2016. Listy nesplňující tyto podmínky budou vyřazeny.

4. Soutěže se mohou účastnit pouze čeští státní příslušníci, ve studentské kategorii také zahraniční studenti v době svého studia v ČR.

5. Studenti se hlásí do kategorie C, s označenou podkategorií C/A, C/B podle velikosti formátu grafického listu (C/A – formát větší než A4, C/B – formát A4 a menší).

6. Vyplněné přihlášky se odevzdávají spolu se soutěžní grafikou v kanceláři Nadace Hollar (Melantrichova 5, 110 00 Praha 1) od 8.11.2016 do 5.1.2017 (mimo 23.12. – 30.12.), úterý – čtvrtek, 11:00 – 17:00 (od 12:30 - 13:00 pauza, případně po tel. domluvě i v jiný termín)

7. Grafické listy je možné zaslat poštou – termín odevzdání je stejný, jako při osobním předání. Grafické listy a přihlášky podané po uvedeném termínu nebude možné do soutěže zařadit.

8. Grafické listy je z důvodu instalace nutno předat neadjustované, tj. bez skla, rámu či pasparty.

9. Grafický list, který získá finanční cenu, se stává majetkem sponzora uděleného ocenění.

10. Tradiční součástí výstavy Grafika roku 2016 je expozice katalogů a knih z roku 2016 věnovaných grafice. Prosíme Vás o věnování jednoho exempláře pro výstavu a archiv soutěže.

11. Termín vyzvednutí grafických listů: 20.4. – 30.5.2017, úterý – čtvrtek, 11:00 – 17:00 (od 12:30 - 13:00 pauza) v kanceláři Nadace Hollar (Melantrichova 5, 110 00 Praha 1). V případě vážného důvodu nemožnosti vyzvednutí prací v daném termínu nás kontaktujte.

 

POZOR: Grafické listy, které nebudou v daném termínu vyzvednuty bez včasného uvedení důvodu ze strany autora, se stávají majetkem pořadatele.