Můžete srovnat tradiční versus digitální design? Jak digitální design definovat?

Digitální design je mladým a dynamicky se rozvíjejícím oborem designu jako takového. K jeho masivnímu rozmachu došlo během posledních 20 let především díky vývoji internetu a nových technologií. S digitálním designem se setkáváme v každodenním životě, i když si to třeba ani vůbec neuvědomujeme. Kdykoliv si na internetu prohlížíme webovou stránku, hrajeme hru na chytrém telefonu, měníme na tiskárně rozměr výstupního formátu, nastavujeme kontrast na televizi v obýváku nebo třeba jen objednáváme kávu u automatu na benzínce. Zde všude se setkáváme s produkty digitálního designu. Velice zjednodušeně řečeno –digitální design je v podstatě uživatelské prostředí, umožňující nám komunikaci s elektronickými přístroji pomocí digitálního rozhraní (displeje).

 

Jaké jsou jeho přednosti a naopak slabiny?

Kvalitní digitální design jde ruku v ruce s uživatelským zážitkem (zkráceně UX – z anglického user experience) a od toho se odvíjí i jeho klady a zápory. UX design je vždy zaměřen na uživatele, jejich potřeby a cíle, ale také na jejich omezení (ať už fyzické nebo kognitivní). UX design vychází ze skutečného porozumění cílových uživatelů. Pokud digitální designer nesprávně pochopí koncového uživatele produktu nebo služby, odrazí se to záporně na vývoji uživatelského prostředí. Všichni jistě známe mnoho přístrojů, jejichž ovládání je velice snadné a intuitivní ale i takové, se kterými je komunikace obtížná a velice složitá.

 

Co musí digitální designér umět?

Digitální designer ve své práci využívá poznatky z mnoha oborů – informatiky, kognitivní vědy, grafického designu, sociologie, psychologie, antropologie, průmyslového designu atd. Jen díky tomuto multidisciplinárnímu přístupu dokáže adekvátním způsobem přistupovat a porozumět potřebám a chování koncových uživatelů.

 

Jaké jsou současné trendy digitálního designu?

Nevím, jestli se zde dá mluvit přímo o trendech digitálního designu. Spíš by se dalo říci, že digitální design se snaží používat nejmodernější trendy grafického designu. Existují samozřejmě aktuální trendy grafického designu i předpovědi toho, jakým směrem se bude grafický design ubírat v roce 2018, ale je to poměrně obsáhlé téma, které je třeba vysvětlovat na příkladech s vizuálními prvky. Všeobecně se dá říci, že moderní design stále více ustupuje do pozadí na úkor funkčnosti. Pro uživatele je dnes totiž nejdůležitější, aby se co nejrychleji dostal k požadovaným informacím, objednávce atd. a už mu tolik nezáleží na tom, jak např. daná aplikace nebo webová stránka vypadá. Proto se v uživatelských rozhraních setkáváme především s minimalismem (zjednodušování dříve složitých prvků), velkými nadpisy (úderné texty s častějším výskytem patkových fontů), využíváním neutrálního prostoru a mřížek (prázdná místa a linky usnadňující orientaci).

 

Jde digitální design ruku v ruce s digitálním marketingem?

Ano. V ideálním případě by mělo dojít k jejich naprostému prolnutí. Minimálně by měl digitální marketing z digitálního designu vycházet, protože při tvorbě marketingových strategií jsou data získaná během tvorby digitálního designu (zejména uživatelský výzkum a uživatelské testování) nespornou konkurenční výhodou. 

 

Pro koho je digitální design určen?

Digitální design je určený pro celý veřejný i neveřejný sektor. Každá firma, nezisková organizace, start up nebo třeba ministerstvo by měla mít interního nebo alespoň externího UX specialistu, který by se staral o digitální design a tím pádem i o zlepšení komunikace mezi produktem nebo službou a koncovým uživatelem.

 

Na co by se měli designéři, firmy a veřejný sektor zaměřit, pokud nemají mnoho zkušeností s digitálním designem? Jak by měli pochopit tuto - pro ně - zcela novou oblast?

Existují 2 způsoby, jak se lépe seznámit s digitálním designem. První možností je forma samostudia. Pročítat blogy profesionálů, číst odborné publikace vztahující se k dané problematice, komunikovat se členy UX komunity. Druhá varianta je vydat se na cestu poznání pod vedením zkušeného odborníka. Ač je digitální design ještě relativně novou kategorií designu, dá se najít celá řada profesionálů se zkušenostmi ze zahraničních firem, kteří jsou zvyklí na mentorování, pořádaní vzdělávacích přednášek a kurzů nebo workshopů.

 

V jakém odvětví, oblasti, se můžeme s digitálním designem setkat? Lze ho využít i v tradičních průmyslových odvětví typu obalový průmysl či tiskařský, logistika apod.?

Podle mne již v dnešní době neexistuje žádné průmyslové odvětví nebo dokonce aspekt soukromého či veřejného života, který by nebyl značně ovlivněn digitálním designem. Kdykoliv komunikujete
s elektronickým přístrojem (s digitálním displejem), dostáváte se s ním do interakce přes produkt digitálního designu.

 

Jak lze využít digitální design v e-commerce?

Znalost hlavních zásad digitálního designu včetně dat z uživatelského výzkumu a testování jsou cennými zdroji informací pro e-commerce zejména však pro B2C model (Business to Customer) elektronického obchodování. Díky těmto informacím můžeme mnohem snadněji např. určovat okruh potencionálních zákazníků e-shopů, přizpůsobení online platebních způsobů, připravovat cílenou reklamu na sociálních sítích atd.

 

Jaké počiny digitálního designu se Vám v poslední době líbily?

V uplynulém roce mě asi nejvíce zaujala internetová prezentace tradičního českého výrobce traktorů společnosti ZETOR TRACTORS a.s. realizovaná internetovou agenturou Giant interactive s.r.o. Přehledná struktura, intuitivní navigace, dobře sladěná barevnost, moderní typografie, profesionální fotografie, jemnost animací, kvalitně odvedená práce při optimalizaci webu pro mobilní zařízení. Není jediná věc, kterou bych mohl vytknout. Webové stránky rovněž získaly precizní ocenění „Firemní web roku 2017“ v kategorii auto-moto, což samo o sobě mluví za vše.

 

Kam až lze na poli digitálního designu dojít?

Budoucnost digitálního designu se zdá být překvapivě jednoznačná. Virtuální realita (VR). Představte si virtuální prostředí, kde na všech fázích vývoje nového produktu současně participuje celý vývojový tým od grafických designerů, UX designerů a programátorů po marketingové a ekonomické oddělení. Uživatelský výzkum, designový proces, vývoj a uživatelské testování jsou ve VR simulovány natolik dobře, že naprosto zmizí potřeba reálné výroby prototypů produktů nebo služeb. Co Vám z toho vychází? Maximální úspora financí, času a energie všech zúčastněných.