Galerie hlavního města Prahy vyhlašuje otevřenou soutěž pro grafické designéry. Vítěz dvoukolové soutěže se stane autorem vizuální identity jedné z nejvýznamnějších výstavních institucí v České Republice a získá zakázku na zpracování grafického manuálu za 400 000 Kč.

V současné době Galerie hlavního města Prahy postrádá jednotnou vizuální identitu, která by zajistila systém pro všechny výstupy. Galerie disponuje pouze graficky zpracovaným logotypem „GHMP“, který je připojován k různorodým materiálům. Potřeby instituce a galerijní provoz však ukazují, že je toto řešení nedostatečné.

Po intenzivní přípravě a identifikaci současných i budoucích potřeb přichází Galerie hlavního města Prahy se zadáním pro otevřenou soutěž. Jejím předmětem je nová koncepce vizuální identity, která zajistí jednotnou komunikaci instituce jako celku.

Předmět soutěže: Nová vizuální identita

Předmětem soutěže je návrh celkového konceptu jednotné vizuální identity pro GHMP. Nová vizuální identita sjednotí roztříštěnou podobu grafické prezentace galerie a všech jejich objektů. Hlavní důraz je kladen na koncept a sjednocující systém celé vizuální komunikace. Nový logotyp GHMP bude součástí tohoto systému, není však považován za prvořadý.

Důležitá je zejména praktičnost a použitelnost návrhu pro jednotlivé galerijní projekty, které podléhají vlastnímu grafickému zpracování, a zároveň schopnost sjednotit vizuální komunikaci pro GHMP jako celek. Vizuální identita musí fungovat jak v tištěných výstupech, tak v online komunikaci (ve webových prohlížečích, aplikacích, na sociálních sítích).

Soutěž je vyhlášena jako veřejná, dvoukolová, v prvním kole anonymní, ve druhém kole neanonymní. Každý soutěžící může přihlásit jen 1 variantu návrhu.

Předmětem odevzdání 1. kola je:

 • návrh konceptu a systému vizuální identity GHMP,
 • návrh univerzální šablony plakátů k výstavám a plakátu konkrétní výstavy,
 • návrh pohyblivého online banneru,
 • návrh vizuálního řešení označení 2 konkrétních budov galerie,
 • návrh logotypu galerie, který bude založený na zkratce „GHMP“,
 • návrh aplikace grafiky na propagační předmět (volitelné).

Předmětem odevzdání 2. kola je:

 • soutěžní návrh vybrané části grafického manuálu.

Termíny

1. kolo: odevzdání 22. 5. 2017 do 12.00 hodin.

Hodnocení 1. kola v termínu od 24. do 26. 5. 2017.

2. kolo: odevzdání 21. 8. 2017 do 12.00 hodin.

​Hodnocení 2. kola v termínu od 28. do 31. 8. 2017.


Konečné výsledky soutěže budou oznámeny do 6. 10. 2017.

Odměny

Do 2. kola soutěže postoupí 5 vybraných návrhů, které budou finančně ohodnoceny odměnou za umístění, jejíž součástí je také skicovné.

 • 1. místo 35 000 Kč a získání zakázky na GM v hodnotě 400 000 Kč
 • 2. místo 30 000 Kč
 • 3. místo 25 000 Kč
 • zvláštní odměna 20 000 Kč pro další dva návrhy, které se neumístí
 • pro účastníky 2. kola soutěže účast na výstavě návrhů v prostorách GHMP po skončení soutěže

Porota a hodnocení soutěže

Porota hodnotí tato kritéria (bez udání pořadí důležitosti): komplexní grafickou kvalitu návrhu, zapamatovatelnost, nezaměnitelnost, jednotnou myšlenku, schopnost splnit potřeby současné komunikace, schopnost dlouhodobě prezentovat sebevědomou galerijní instituci a všechny její součásti (budovy), praktičnost a použitelnost návrhu pro jednotlivé galerijní projekty a expozice a zároveň schopnost sjednotit vizuální komunikaci pro GHMP jako celek. Bude přihlédnuto také k licenčním podmínkám použitých písem.

Odborná porota:

prof. Petr Babák, grafický designér, spoluautor vizuálních identit Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a řady dalších institucí 
Mgr. art. Branislav Matis, slovenský grafický designér, autor vizuální identity Slovenské národní galerie
MgA. Adéla Svobodová, grafická designérka, autorka vizuální identity galerie Plato a projektů GHMP
Mgr. Karolína Jirkalová, kritička a teoretička umění a architektury, redaktorka Art+Antiques
Mgr. Jana Vinšová, teoretička designu a ředitelka CZECHDESIGN

Zástupci GHMP:
PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka GHMP
PhDr. Hana Larvová, vedoucí Oddělení sbírek GHMP
Mgr. Michaela Vrchotová, vedoucí PR a marketingového oddělení GHMP
Ing. Lucie Jamníková, PR a marketingová specialistka GHMP

Expertní poradci poroty (hlas poradní):
Brand manažer (bude upřesněno)
Miroslav Koláček, vedoucí Oddělení obchodu, investic a správy budov GHMP

Prohlídky objektů GHMP

V termínech 13. 4. v 11:00, 18. 4. v 11:00 a 26. 4. v 18:00 se pro zájemce o účast v soutěži uskuteční prohlídky po objektech GHMP s možností seznámit se s výstavními expozicemi, budovami a propagačními materiály GHMP (účast na těchto prohlídkách není pro soutěžící povinná). Sraz je vždy u vstupu do Domu Fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1.

Pro účast na jednotlivých prohlídkách se registrujte na emailu pr@ghmp.cz vždy alespoň jeden den před termínem prohlídky.

Během prohlídky objektů nebudou zodpovídány dotazy týkající se průběhu soutěže, kvůli zachování rovného přístupu k informacím.

Ke stažení

ghmp-pravidla-souteze.pdf (7 MB)

ghmp-priloha-1-prihlaska-do-souteze.pdf (28 kB)

ghmp-priloha-2-specifikace-zadani-2-kola-souteze.pdf (33 kB)

ghmp-priloha-3-ramcovy-obsah-grafickeho-manualu.pdf (29 kB)

ghmp-priloha-4-navrh-smlouvy-o-dilo-a-licence.pdf (45 kB)

ghmp-priloha-5-obrazova-priloha.rar (407 MB)