K městu Liberec mám velice pozitivní vztah již od mládí, kdy jsem toto nádherné město na severu republiky navštěvoval zejména díky části příbuzenstva, která zde žila. Jakmile jsem se tedy dozvěděl
o grafické soutěži, má účast byla víceméně povinností.

Velice podrobné podmínky soutěže a složení odborné poroty, rozhodující o vítězi, vzbuzovala dojem transparentního výběrového řízení již od samého začátku. Navíc finanční ohodnocení pro tři postupující do druhého kola soutěže ve výši 30 000Kč a 315 000Kč pro celkového vítěze bylo rovněž dostatečnou motivací.

Soutěž o vizuální styl města Liberec - zadání
Soutěž o vizuální styl města Liberec - přihláška
Soutěž o vizuální styl města Liberec - zadání druhého kola
Soutěž o vizuální styl města Liberec - rámcový obsah grafického manuálu
Soutěž o vizuální styl města Liberec - smlouva o dílo a licenční ujednání
Soutěž o vizuální styl města Liberec - obrazová příloha - odkaz

Bohužel o konání soutěže jsem se dozvěděl necelých 14 dní před vypršením deadlinu, tudíž jsem se od počátku potýkal s lehkým nedostatkem času, jelikož jsem práci na novém logotypu musel skloubit
s prací na běžných zakázkách, kterých mi v tu dobu samozřejmě přicházelo daleko větší množství než normálně.

Samotný průběh prací na novém logotypu města Liberece byl v podstatě naprosto totožný s přípravou grafických návrhů pro jakéhokoliv jiného zákazníka. Nejprve bylo důležité seznámit se s logodesignem ostatních českým měst, abych získal povědomí o trendech v designu logotypů pro česká města. Zároveň mi takto získaný přehled umožnil vyvarovat se náhodné podobnosti s logotypy jiných měst a připravit tak zcela unikátní design. Prvotní myšlenka na design loga přišla poměrně rychle. Následovalo její zpracovnání do elektornické podoby. Základem byl výběr fontu. Z několika možností u mne vyhrálo písmo Roboto, které je volně dostupné ve 12 řezech. Následovala kresba nejvýznamnější dominanty celého libereckého kraje - Ještědu. Na internetu jsem někde nalezl původní stavební plány budovy, takže samotné překreslení siluety vysílače již nebylo nic obtížného. Poté jsem musel text i siluetu spojit do logotypu tak, aby byla splněna moje prvotní myšlenka - příprava logotypu založeném na negativním prostoru. Výběr barevnosti byl rovněž velice jednoduchý, jelikož jsem vycházel z historickýh barev erbu města a současné vlajky města. Konečnou barvou loga se tak stala červená.

Základní verze loga tak byla hotová. Následovala příprava čtvercové verze. Té jsem docílil pouhým zvětšením siluety Ještědu, která byla pod svou základnou doplněna o název města. Ta nejtěžší část (vymyslet to) tedy již byla za mnou. Pak už jsem jen musel připravit všechny ostatní požadované součásti přihlášky do soutěže - návrh plakátu pro akci pořádané městem s vizualizací pro citylight, grafický návrh oboustranného DL letáku, návrh designu pro textilní a papírovou tašku a nakonec průvodní text představující nově vytvořený logotyp. Celkově odhaduji délku prací na všech návrzích na cca 1 týden čisté práce.

Z již zmíněné časové tísně jsem soutěžní návrh nestíhal odeslat poštou na podatelnu liberecké radnice a tak mi nezbývalo nic jiného, než si v poslední den, do kdy bylo umožněno přihlašovat soutěžní díla, udělat výlet do Liberce a návrh do soutěže o nový vizuální styl města Liberec podat osobně. Na podatelnu jsem dorazil přesně hodinu a 45 minut před vypršením deadlinu a obdržel jsem pořadové číslo přihlášky 104. Toto číslo ve mne téměř pohřbilo veškeré naděje na úspěch, jelikož jsem původně odhadoval max. 60 soutěžních návrhů. Jak jsem následně zjistil - do soutěže bylo nakonec přihlášeno více než 160 návrhů, což je podle mne na české poměry naprosto neuvěřitelné číslo. I přes můj neúspěch a nepostoupení do druhého kola mezi trojici nejlepších návrhů lze očekávat, že na základě takového množství soutěžních návrhů bude mít město Liberec finální vizuální styl na velice vysoké úrovni, což je jen dobře, jelikož to byl záměr celé soutěže.

 

Zde se můžete podívat na průběh mých prací při přípravě všech soutěžních návrhů.

 

průběh prací na novém vizuálním stylu města Liberec

průběh prací na novém vizuálním stylu města Liberec

 

průběh prací na novém vizuálním stylu města Liberec

průběh prací na novém vizuálním stylu města Liberec

 

průběh prací na novém vizuálním stylu města Liberec

průběh prací na novém vizuálním stylu města Liberec

 

průběh prací na novém vizuálním stylu města Liberec

průběh prací na novém vizuálním stylu města Liberec

 

průběh prací na novém vizuálním stylu města Liberec

průběh prací na novém vizuálním stylu města Liberec

 

průběh prací na novém vizuálním stylu města Liberec

průběh prací na novém vizuálním stylu města Liberec

 

grafický návrh plakátu z vizualizací pro citylight

grafický návrh plakátu z vizualizací pro citylight

 

grafický návrh oboustranného DL letáku - strana 1

grafický návrh oboustranného DL letáku - strana 1

 

grafický návrh oboustranného DL letáku - strana 2

grafický návrh oboustranného DL letáku - strana 2

 

grafický návrh papírové tašky

grafický návrh papírové tašky

 

grafický návrh textilní tašky

grafický návrh textilní tašky

 

průvodní text k logotypu

průvodní text k logotypu

 

potvrzená přihláška do soutěže

potvrzená přihláška do soutěže

 

informace o výsledku prvního kola soutěže

informace o výsledku prvního kola soutěže

 

soutěžní návrh logotypu města Liberec

soutěžní návrh logotypu města Liberec