soutěž pro mladé grafiky alex fox

 

Poprvé jsem zkusil své štěstí a zúčastnil jsem se grafické soutěže o originální návrh potisku trička k příležitosti 700. výročí narození českého krále a císaře říše Římské Karla IV. Téma soutěže pro mne bylo velice zajímavé a tak mi šla práce pěkně od ruky.

 

Průběh prací na grafickém návrhu potisku trička

průběh prací na grafickém návrhu potisku trička 01

průběh prací na grafickém návrhu potisku trička 02

 

průběh prací na grafickém návrhu potisku trička 03

 

FINÁLNÍ NÁVRH ZASLANÝ DO SOUTĚŽĚ

finální návrh potisku trička zaslaný do soutěže

 

ŠEK OBDRŽENÝ ZA VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI OD ALEX FOX

šek obdržený za vítězství v grafické soutěži

 

O výhře jsem byl informován telefonicky zástupcem společnosti ALEX FOX. Následovalo slavnostní předávání šeku a focení s ředitelem celé společnosti v budově jejich hlavní centrály v Praze. Zároveň jsem obdržel jeden exemplář trička s mým výherním potiskem.

 

Pravidla soutěže „pro mladé grafiky do 30ti let“

1. O co hrajeme

 • O 5 000 Kč v hotovosti a realizaci a uvedení do prodeje v limitované série vítězného návrhu. Výhra bude předána na základě Smlouvy o výkonu autorského díla.

2. Cíl

 • Cílem soutěže je navrhnout nejlepší potisk trička, který se bude vztahovat k tématice 700stého výročí narození Karla IV.

3. Termín soutěže

 • Soutěž začíná 4. 5. 2016 a končí 17. 6. 2016

4. Podmínky účasti

 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které dovrší věk 30 let nejdříve k datu 17. 6. 2016.
 • Návrh trika bude proveden pro jakoukoli barvu Trička Classic, kód komodity 101.
 • Konečný návrh trička s potiskem musí být zaslán na e-mail: marketing@alexfox.eu nejpozději do 17. 6. 2016 ve formátu pdf. nebo cdr. V e-mailu je nutné uvést údaje navrhovatele (název návrhu, jméno, e-mail, telefon - tyto informace spadají pod ochranu osobních údajů) a souhlas s pravidly soutěže.
 • Autor potisku trička souhlasí s libovolným komerčním využitím ve prospěch ALEX FOX Central Europe, s.r.o., s tím, že vyplacením výhry v částce 5.000 Kč byla uhrazena konečná cena za poskytnutí autorského díla.

5. Informování o výhře a předání cen

 • ALEX FOX Central Europe, s.r.o. si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící nesplňující pravidla.
 • Zasláním soutěžního návrhu autor stvrzuje, že se jedná o jeho návrh a tudíž k němu vlastní všechna autorská práva.
 • Počet návrhů, které může jeden soutěžící do soutěže odeslat, není omezen.
 • Návrhy podléhají schválení ALEX FOX Central Europe, s.r.o., následně budou uveřejněny na portálu ALEX FOX Central Europe, s.r.o., účastí v soutěži dává autor souhlas se zveřejněním. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s trvalým, nebo přechodným pobytem na území České a Slovenské republiky.

6. Obecná ustanovení

 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem soutěže, poskytovatelem výher nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na této soutěži.
 • Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor soutěže právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely.
 • ALEX FOX Central Europe, s.r.o. neposkytne osobní údaje o soutěžících třetím stranám a tyto kontakty nebudou sloužit pro zasílání obchodních nabídek, stejně tak emailů charakteru odpovídajícímu spamu.
 • Výjimku tvoří pouze výherce, jehož kontaktní údaje si ALEX FOX Central Europe, s.r.o. vyhrazuje právo využít způsobem, aby bylo možné výherce kontaktovat s informací o výhře a aby bylo zajištěno předání/aktivace výhry.
 • Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu. Výherce není povinen výhru přijmout.
 • Pravidla soutěže vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách ALEX FOX Central Europe, s.r.o.
 • Soutěžící s pravidly souhlasí a zavazují se zúčastnit se soutěže v souladu s těmito pravidly.
 • Organizátor soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné.
 • Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito oficiálními pravidly se řídí platným právem České republiky.

V Praze: 2.5.2016
ALEX FOX Central Europe, s.r.o.

http://www.alexfox.cz/Soutez-pro-mlade-grafiky-do-30ti-let/